sectionimg

תרומה למבצע: תרום לבית אברהם עכשיו

כך תהיו שותפים מיידיים בתמיכה אמתית במאות פעולות צדקה מופלאות, ותזכו לברכת הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליט"א!

לתרומות באמצעות פייפל או כרטיס אשראי ניתן להשתמש בטופס המאובטח שבהמשך.

לחתימה על הוראת קבע יש לפתוח את הטופס ולהדפיס אותו ולשלוח אותו לפקס מס': 03-6188068
לתרומה באמצעות הטלפון ניתן להתקשר: 03-5704622

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

סכום לתרומה:*
  (רק לכרטיסי אשראי)
  (השאר ריק ללא הגבלה)
שיטת תשלום:*