sectionimg

תרומה למבצע: תרום וקבל סכין לראש השנה

הרבה דמעות נשפכות על פרנסה. מזון, לבוש, בית, ילדים...

אחת הסגולות המופלאות שבהן, אותה תיקן הרב הקדוש חיים פלאג'י היא לקנות סכין חדשה מדי שנה לפני ראש השנה. זהו רמז לתפילת החג בה נכתב "החותך חיים לכל חי".

אנחנו מציעים סכין כסף מהודרת עם השמות הקדושים כתובים עליה. החלטנו שאת הכסף שנקבל נתרום - עניים, הכנסת כלה ומזון לחג. כולם ייהנו מן הברכה של הסכין שרכשת. השנה המזל בידיים שלך!

תרום וקבל את הסכין באמצעות הוראת קבע של 72*12 חודשים (הוראת קבע לשנה) – משלוח חינם.

סכום לתרומה:*
72  ₪
12 חודשים
שיטת תשלום:*